© Veu Mural

  • Facebook
  • Instagram
Show More

Tallers amb els joves del CAIJ

Els tallers plàstics són fruit del desig d'elaborar una pintura mural amb 18 joves del CAIJ (Centre d'Acolliment d'Infants i Joves, La Gavernera, d'Andorra). 

L'eix motriu dels tallers és extreure de l'imaginari dels joves participants la imatge de casa i el paisatge que la envolta, amb la premissa que tot és vàlid.

Durant el procés observo els recursos plàstics dels que parteixen i els hi ofereixo camins nous per transportar el que veuen en el seu microcosmos al paper. 

A continuació, realitzo la composició definitiva d' una casa construïda amb les seves propostes de CASA que sorgeixen en els exercicis, acompanyada d'un paisatge eclèctic amb els elements de PAISATGE que pinten al paper.