© Veu Mural

  • Facebook
  • Instagram

Estil a escollir

T'ofereixo una àmplia gamma estilística, que abasta el realisme tradicional, l'anime, i els retrats personalitzats amb un component expressionista.
També realitzo obres en un llenguatje personal que es caracteritza per deixar espais sense intervenir i conjugar la taca amb la línea serpentina i discontínua. Així l'obra respira i transmet moviment.
Cada composició mostra l'essencial de la persona, gràcies al test inicial que realitza el client, que em dóna els ingredients amb què elaborar l'obra pictòrica.